Saroléa

Saroléa | historie

Saroléa - HerstalHistorie značky Saroléa


je členěna do jednotlivých kapitol dostupných z druhého boxu levého menu. Popsány jsou dějiny továrny v Belgii, zachycen technický vývoj typů a část je věnována motocyklům Saroléa v Československu. Závěrečná kapitola vzpomíná na hrdinnou cestu napříč Afrikou, dlouhou 25 tisíc kilometrů, kterou na konci dvacátých let podnikli slavní českoslovenští cestovatelé, pánové Uher a Strommer.

Továrna Saroléa, Herstal - Liege

Saroléa history

Dear foreign visitors, the history of Sarolea is divided into chapters, available from the second box of left menu. It describes the history of the factory in Belgium, shows the technological development types and one part is devoted to motorcycles Saroléa in Czechoslovakia. The final chapter recalls the heroic journey across Africa (25.000 km), from the end of the twenties, undertaken by two famous Czechoslovak travelers, Mr. Uher and Mr. Strommer.
I am very sorry, but I can´t translate the SAROLÉA history section currently. Maybe sometimes in the future...

Saroléa 24S, Saroléa 25M

 • Saroléa logo

  Použité prameny:

  The sources:

  La Maison Saroléa - Guy de Becker
  Belgische Motoren - J.Kupelian & J.Sirtaine
  Motor (Motocykl)
  Motor Revue
  Engelbert Magazine
  Pestrý týden
  Světozor
  SUA
  Archiv hl. m. Prahy
  soukr. archiv rod. Formánků
  dobové prospekty
  archiv autora

  P. S. Z výše uvedených podkladů vznikl již kolem roku 2004 rukopis o necelých 30 wordovských stránkách. Jelikož se mi jej doposud nepodařilo udat, byv odmítán s odůvodněním, že motocykly Saroléa nikoho nezajímají, že takový spisek je komerčně nevýnosný, že je to neprodejné v jakékoliv formě, že ... Zkrátka, text jsem trochu pokrátil, vyřadil především sáhodlouhé popisy konkrétních modelů a jejich odlišností, jakož i různé nudné tabulky prodejů, a vyrobil tenhle web. Neboť,

  do hrobu si to nevezmu!

  -VŠ- 2014

  P. S. From the above substrates (documents) was compiled in 2004 manuscript of almost 30 Word document pages, in order to write an article for an oldtimer magazin. Unfortunately, my idea was rejected on the ground that nobody is interested in motorcycles Saroléa, such a booklet is commercially unprofitable and unsaleable in any form etc... Well, finally I shortened the text a bit, especially I excluded lengthy descriptions of specific models and their variations, as well as various boring tables of sales, and created this website.

  Reklama Saroléa

 • Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly       Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly       Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly

  Jos Van Impe - Grizzly
  Počet stran 198, vydáno v říjnu 2014, paperback A4, jazyk vlámština (holandština)
  Možno objednat na lulu.com. I čtenáře, kteří nevládnou holandštinou, zaujme kniha množstvím obrázků, dobových zpráv či přehlednou statistikou.

  Gilbert De Rudder (Grizzly) byl jedním z nejznámějších belgických závodníků. Narodil se v roce 1911, závodit začal roku 1932. Sezóna 1936 byla jeho nejlepší. Během tréninku 13. července 1946 narazil na strom, o tři dny později podlehl zraněním.

  Jos Van Impe - Grizzly
  Pages 198, published October 2014, paperback A4, language Flemish (Dutch)
  Order the book by lulu.com

  Gilbert De Rudder (Grizzly) was one of the most well known motorsport celebrities in Belgium. Born in 1911, he began to take part in races in 1932. 1936 was his best year with several victories. During the training session on July 13th. 1946 he crashed against a tree. Three days later he died of his injuries.

  Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly       Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly       Jos Van Impe | Gilbert De Rudder - Grizzly

 • Saroléa AtlanticEnglish summary

  Sarolea factory, founded by in 1850, was among the pioneers of Belgian and world motorcycle industry. Was originally established as an arms factory, but in the late 19th century began produce bicycles. Since 1901 they started manufacturing motorcycle with their own design. Sarolea engines were from the beginning so perfect, that they were delivered to many other producers, inc. English. The factory has always been characterized by a healthy conservatism in connection with latest technologies. The production range was specialized exclusively on single-cylinder machines, which show the continuity of technological continuity. Exceptions are two types of two-cylinders. The firs one of the early production was competing business to four-cylinders F.N., the second from the fifties, as the swan song of the brand, trying in vain effort to face English machines. It is surprising how little Sarolea motorcycles has been preserved, in spite of the fact, that in late twenties they were the sixth best-selling brand in the Czechoslovakia market. The factory produced, except motorcycles and velocipedes, also aircraft engines, commercial or military special tricycles and sidecars. A considerable success achieved Sarolea in sports. The company, as many others, disappeared in 1960 due to post-war motorcycle crisis.