Saroléa

Saroléa | modely, typy

Pøehledná tabulka je sestavena z knihy Guy De Becker - La Maison Saroléa

Rám modelù Saroléa 500, 1937 - 1938Saroléa models, types


The table is compiled according to the book Guy De Becker - La Maison Saroléa

Saroléa 1901 - 1914

  • Saroléa 1901 - 1914

  • Saroléa 1918 - 1940

    Saroléa 1918 - 1940

  • Saroléa 1945 - 1960

    Saroléa 1945 - 1960

    Saroléa 1927, Formánek