Saroléa

Saroléa

Saroléa - HerstalP. T. čtenáři,


tyto stránky jsou věnovány slavné motocyklové značce SAROLÉA

P. T. readers,

those pages are dedicated to the famous motorcycles Saroléa

Les superbes motos

 • Ing. Václav Štěpánmotto: „Nejsem Francouz, já jsem BELGIČAN!“
  (Hercule Poirot)


  „Továrna Maison Saroléa v Herstal - Liege v Belgii založena byla r. 1850 a od té doby každým rokem vzrůstal počet těch, kteří ocenili vlastnosti jejích výrobků a tempem tomu odpovídajícím vzrůstala i velikost podniku. Nic nedálo se zde překotně, nýbrž všude vládla trvalá snaha o zvelebení závodu a cílevědomá práce. Kdo tuto továrnu navštívil a zná její výrobu, tomu jistě přišlo na mysl, že nynější výrobky její, motocykly Saroléa, jsou pravým obrazem ducha v továrně vládnoucího. Nenajdeme na nich ničeho, co by nevyhovovalo svému účelu dokonale, nikdy ničeho, co by již druhý rok anebo snad touž saisonu musilo býti měněno, jak tomu často bývá u hypermoderních výrobků, jichž konstruktéři libují si v exotičnosti. Také však nenalezneme ničeho zastaralého, co by dle dosavadních zkušeností mohlo býti nahrazeno něčím lepším.“

  Dr. Ing. Vratislav Velich nám v úvodu představil továrnu Saroléa. Entusiasmu textu z roku 1925 nikterak neubírá fakt, že pan Dr. byl zakládajícím členem Saroléa klubu. Belgická zbrojovka ve své době opravdu patřila mezi špičkové výrobce, a to kvalitou výroby i jejím rozsahem. Je s podivem, jak velmi málo se zachovalo strojů Saroléa, když např. koncem dvacátých let byly šestou nejzastoupenější značkou na čsl. trhu. Dnes je obecná povědomost o firmě dosti nevalná. A často i ti znalí ji řadí mezi francouzské!
  Rád bych, aby tento web přispěl k nápravě...
  Vojtěch Švarc

  Sarolea

 • Saroléa 24UDear foreign visitors,

  thank you for your interest in my website. I deal with motorcycles Saroléa for over a quarter century. In the Czech Republic is very little known about this factory, so I decided to give basic information at least, using the Internet.

  I am very sorry, but I can´t translate the whole history section. Therefore, there is only a brief summary of the introduction; other chapters are only in Czech. Maybe one day...

  However, you may find interesting the download section, where I am placing successively scans of various historical materials, not only in the Czech language, but also in French or German.

 • Quiz

  Pozná někdo jezdce či závod? Jedná se o fotografii ze starého skleněného negativu, ke které bohužel není více informací. Motocykly jsou Saroléa, r. v. 1926 (ev. 1927). Měl by to být snímek z Československa (bez záruky).

  Resultát:
  Jezdci zleva doprava: Tom, Bonivert, Stavíček (ČSR)
  Vzadu: Vidal, Donis (technik od Saroléa)
  I. Čsl. Tourist Trophy, Karlova studánka, 1926
  Reportáž (s fotografiemi a výsledky) z časopisu Motor (Motocykl) jsou v sekci ke stažení

  Can someone recognise riders or a race? This is a photo from an old glass negative, unfortunately there is not more information. Motorcycles are Saroléa, year 1926 (maybe 1927). It should be a picture from Czechoslovakia (no guarantee).

  The result:
  Riders from the left to the right: Tom, Bonivert,Stavíček (CSR)
  In the background: Vidal, Donis (engineer from Saroléa)
  I. Čsl. Tourist Trophy, Karlova studánka, 1926
  The reportage (with photos and results) from magazine Motor (Motocykl) is in section for downloads (only in Czech available)

  I. Čsl. Tourist Trophy, Karlova studánka, 1926, Saroléa team

 • Důkaz kvality:

  Motocykly Saroléa chytají na první našlápnutí!
  Montlhéry 2015, foto: Pavel Volf

  Saroléa 38S, Montléry 2015