Saroléa

Saroléa | kontaktní formulář

Napsat autorovi stránek lze , nebo je možné využít následující formulář.

Contact form

You can write to author of these pages by , or you can use the following form.

Důležité: nemám žádné díly na prodej, nedokážu je sehnat. Prosím, nepište ohledně náhradních dílů. Děkuji.
Important: I don't have any parts to sell, and I am not able to get them. Please do not write for spare parts. Thank you.

váš e-mail / your e-mail:  
(nutno vyplnit! / required!)
zpráva / message:


opište číslice z SPZ (tj. jako PIN kód) ↓ ↓ ↓
rewrite numbers from the license plate (as the PIN code) ↓ ↓ ↓

Vlajka Saroléa