Saroléa

Saroléa | majitelé v ČR

Saroléa - HerstalMotocykly Saroléa & majitelé v České republice


Seznam známých a podchycených motocyklů Saroléa a jejich majitelů. Jistě není úplný, některé stroje jsou v povědomosti jen z doslechu a nejsou k dispozici fotografie, některé na „objevení“ čekají. Prosím tedy P. T. majitele, zda-li by pomohli následující seznam doplnit či upřesnit. Děkuji! -VŠ-
(Pozn.: V seznamu jsou zahrnuty i kusy, které již patrně nejsou na území republiky, ale vzhledem k původu si zaslouží být uvedené mezi „českými“.)

Saroléa owners in Czech republic

The List of known and underpinning Saroléa motorcycles and their owners is certainly not complete, some machines are in familiarity only hearsay and do not have photos, some are waiting for its discovery.

 • Saroléa majitelé / owners 1927

 • Saroléa 22F

  1923 | 550 SV

  Motocykl zrenovován z absolutního vraku. Majitel: Vojtěch Švarc, Praha. Jedná se patrně o nejstarší stroj Saroléa na území ČR a jeden z prvních k nám dovezených Ing. Formánkem po zřízení generálního zastoupení. Více na sardel.cz

  The motorcycle was renovated from an absolute wreck. Owner: Vojtěch Švarc, Praha. It is probably the oldest machine Saroléa in the Czech Republic, and one of the first imported in our country by M.Sc. Formanek after the general agency was established. See more on sardel.cz

  Saroléa 22F, 1923, 550 SV | Vojtěch Švarc       Saroléa 22F, 1923, 550 SV | Vojtěch Švarc

 • Saroléa 23K

  1925 | 500 OHV

  Motocykl renovován dle možností v sedmdesátých letech, nynější majitel Libor Babička jej uvedl do původního stavu. Foto: Thomas T., www.flickr.com

  The motorcycle renovated as options in the seventies, the current owner Libor Babička returned it to its original condition. Photo: Thomas T., www.flickr.com

  Saroléa 23K, 1925, 500 OHV | Libor Babička       Saroléa 23K, 1925, 500 OHV | Libor Babička

 • Saroléa 23L

  1926 | 500 SV

  Značně nepůvodní stroj je výsledkem první renovace nynějšího majitele (Eduard Finěk, Blatná) v jeho patnácti letech. S uvedením do originálního stavu se počítá, ale „až bude čas“.

  Considerably unoriginal machine is the result of the first renovation of the current owner (Eduard Finěk, Blatná) in his fifteens. Returned to the original condition is intended, but „When the time comes“."

  Saroléa 23L, 1926, 500 SV       Saroléa 23L, 1926, 500 SV

 • Saroléa 25G

  1927 | 350 SV

  Původní patina, poměrně kompletní a originálně dochovaný stroj, tč. v renovaci. Majitel: Josef Topka, Strakonice.

  Saroléa 25G is relatively complete and originally preserved machine, nowadays in renovation. Owner: Josef Topka, Strakonice.

  Saroléa 25K, 1927, 350 SV       Saroléa 25K, 1927, 350 SV

 • Saroléa 25K

  1927 | 350 SV

  Motocykl po starší ne zcela přesné renovaci. Majitel: Werner Knab, F-M.

  Not fully correct older renovation. Owner: Werner Knab, F-M.

  Saroléa 25K, 1927, 350 SV, Werner Knab       Saroléa 25K, 1927, 350 SV, Werner Knab

 • Saroléa 23O

  1927 | 500 SV

  Motocykl objeven v podkrkonoší na konci devadesátých let ve stavu socialistického tuningu. Prodělal ne zcela korektní renovaci, změnil majitele do západních Čech a v roce 2014 byl nabízen v aukci na Ebay. Patrně se neprodal.

  The motorcycle was discovered in the foothills of Krkonoše, in the late nineties in state of socialist tuning. It has undergone not entirely correct renovation, changed the owner to west Bohemia and in 2014 was offered at auction on EBay. Probably was not sold.

  Saroléa 23O, 1927, 500 SV       Saroléa 23O, 1927, 500 SV

 • Saroléa 23P

  1927 | 500 OHV

  Motocykl tč. v renovaci v královehradeckém kraji.

  The motorcycle is currently in renovation.

  Saroléa 23P, 1927, 500 OHV       Saroléa 23P, 1927, 500 OHV

 • Saroléa 25M

  1928 | 350 SV

  Motocykl zakoupen jako vrak v sedmdesátých letech Bohuslavem Švarcem, částečně renovován, prodán začátkem osmdesátých let, v roce 1993 zakoupen zpět Vojtěchem Švarcem, dvakrát renovován (poškozen havárií), v roce 2004 přenechán do soukromého musea, odtud však opět prodán. Majitel: Miroslav Hartman. Více na sardel.cz

  The bike was bought as a wreck in the seventies by Bohuslav Švarc, partly renovated, sold in the early eighties, and in 1993 bought back by Vojtěch Švarc, two times renovated (damaged by accident), and in 2004 left to the private museum, but from there sold again. Owner: Miroslav Hartman. For more information see sardel.cz

  Saroléa 25M, 1928, 350 SV       Saroléa 25M, 1928, 350 SV

 • Saroléa 25M

  1928 | 350 SV

  Doposud neznámý motocykl z Moravy byl v roce 2013 nabídnut na aukčním portálu Aukro. Nyní ve sbírce na Vsetínsku.

  Yet unknown motorcycle from Moravia in 2013 offered on the auction website Aukro. Now in private collection in Vsetin district.

  Saroléa 25M, 1928, 350 SV       Saroléa 25M, 1928, 350 SV

 • Saroléa 25O

  1929 | 350 SV

  Motocykl zakoupen ve stavu socialistického tuningu, aktuálně dokompletován a započata renovace.

  The motorcycle has been purchased in state of socialist tuning, currently was completed and began renovation.

  Saroléa 25O, 1929, 350 SV       Saroléa 25O, 1929, 350 SV

 • Saroléa 24U

  1929 | 500 OHV

  Vrak pětistovky aktuálně čeká na rozhodnutí o jeho dalším osudě.

  The wreck waiting for a renovation.

  Saroléa 24U, 500 SV, 1929       Saroléa 24U, 500 SV, 1929

 • Saroléa 24T

  1929 | 500 SV

  Původně kompletní stroj rozkradli bezdomovci, nyní v Pardubickém kraji ve fázi pokusu o dokompletování.

  Many pieces from complete motorcycle was stolen by homeless, now in Pardubice district waiting for a renovation.

  Saroléa 24T, 500 SV, 1929       Saroléa 24T, 500 SV, 1929

 • Saroléa 24U

  1929 | 500 OHV

  Motocykl zakoupen Bohuslavem Švarcem v sedmdesátých letech v původním a kompletním stavu od prvního majitele. Posléze, v souladu s dobovými názory, renovován a nakonec z rodinných důvodů prodán do Národního technického musea. Více na sardel.cz

  The bike was purchased Bohuslav Švarc in the seventies in its original and complete form from the first owner. Finally, in line with contemporary views, renovated and eventually sold for family reasons, to the National Technical Museum. See more on: sardel.cz

  Saroléa 24U, 1929, 500 OHV | NTM       Saroléa 24U, 1929, 500 OHV | NTM

 • Saroléa 24U

  1929 | 500 OHV

  Přestavěný motocykl zakoupen v sedmdesátých letech Bohuslavem Švarcem jako zdroj náhradních dílů pro jeho 24U. Později prodán do severních Čech, kde by měl dodnes čekat na renovaci.

  The rebuilt bike was purchased in the seventies by Bohuslav Švarc as a source of spare parts for his 24U. Later was sold to North Bohemia, where it should still wait for renovation.

  Saroléa 24U, 1929, 500 OHV       Saroléa 24U, 1929, 500 OHV

 • Saroléa 24U

  1929 | 500 OHV

  Motocykl po starší renovaci. Majitel: Miroslav Toušek.

  The older renovation. Owner: Miroslav Toušek.

  Saroléa 24U, 1929, 500 OHV       Saroléa 24U, 1929, 500 OHV

 • Saroléa 24S

  1929 | 500 OHV

  Podle pověsti: Upravený závodní stroj po jezdci Pecharovi. Poškozen při havárii v roce 1934, kdy se na něm Pechar zabil a vzal sebou i vozku a koně. Poté opraven jeho mechanikem a provozován do sedmdesátých let, kdy jej koupil nynější středočeský sběratel. Nyní na oprodej.

  According to the tale: Saroléa 24S is a racing machine modified for racer Pechar. Was damaged in a crash in 1934, when Pechar killed himself, a coachman and a horse was killed too. After that the bike was repaired by Pechar´s mechanic and was operated to the seventies, when it was bought by the current collector from Central Bohemia. Now for sale.

  Saroléa 24S, 1929, 500 OHV       Saroléa 24S, 1929, 500 OHV

 • Saroléa 24S

  1929 | 500 OHV

  Značně dobově upravený stroj, renovace v přípravě.

  Of period rebuilt motorcycle waiting for a renovation.

  Saroléa 24S, 1929, 500 OHV       Saroléa 24S, 1929, 500 OHV

 • Saroléa 24S

  1929 | 500 OHV

  Relativně kompletní stroj dovezen z Belgie počátkem roku 2018. Zprovoznění / renovace v přípravě. Majitel Petr Lukeš.

  Relatively complete machine was imported from Belgium in the beginning of 2018. Renovation in preparation. Owner Petr Lukeš.

  Saroléa 24S, 1929, 500 OHV       Saroléa 24S, 1929, 500 OHV

 • Saroléa 31S

  1931 | 500 OHV

  "Vytuněný" stroj pro závody, tč. v inzerci.

  A little bit tuning a machine for racing, currently in ads.

  Saroléa 31S, 1931, 500 OHV | Josef Havelka       Saroléa 31S, 1931, 500 OHV | Josef Havelka

 • Saroléa 32U

  1932 | 2T

  Dvoutaktní Saroléa konečně v ČR! Dovezeno z Belgie v únoru 2018. Majitel: Vojtěch Švarc. Po renovaci v průběhu roku 2018. Více na sardel.cz

  Two stroke Saroléa finally in the Czech republic! Imported from Belgium in february 2018. After the renovation in 2018. See more on sardel.cz

  Saroléa 32U       Saroléa 32U

 • Saroléa 32S

  1932 | 500 OHV

  Stroj zrenovován na začátku nového milénia. Zdroj: http://cezet-veteran.wz.cz, www.auto-veteran.cz

  The machine renovated at the beginning of the new millennium. Source: http://cezet-veteran.wz.cz, www.auto-veteran.cz

  Saroléa 32S, 1932, 500 OHV       Saroléa 32S, 1932, 500 OHV

 • Saroléa 32S

  1932 | 500 OHV

  Motocykl ze sbírek musea Splněný sen v Pavlíkově. Zdroj: www.motorkari.cz

  Private museum in Pavlikov. Source: www.motorkari.cz

  Saroléa 32S, 1932, 500 OHV | Ivo Šarlingr, Pavlíkov       Saroléa 32S, 1932, 500 OHV | Ivo Šarlingr, Pavlíkov

 • Saroléa 32B

  1932 | 350 OHV

  Dobově upravený motocykl objeven pražským sběratelem v roce 2002 a prodán kamsi na Moravu. Další osud neznámý. Dobové fotografie v sekci čsr.

  Of period modified motorcycle was discovered by a collector in Prague in 2002 and sold somewhere to Moravia. Further fate unknown.

  Saroléa 32B, 1932, 350 OHV       Saroléa 32B, 1932, 350 OHV

 • Saroléa 32T

  1932 | 600 SV

  Motocykl ze sbírky sochaře Miroslava Rybičky (Výstaviště Černá louka, Ostrava). Barevné provedení a některé detaily neodpovídají originálu. Foto: Daliss

  The motorcycle from the collection of sculptor Miroslav Rybička (Exhibition Grounds Černá louka, Ostrava). The color and some details not correspond to the original. Photo: Daliss

  Saroléa 32T, 1932, 600 SV       Saroléa 32T, 1932, 600 SV

 • Saroléa 32T

  1932 | 600 SV

  Motocykl z legendární sbírky Jana Horáka z Tachlovic. Prodán v polovině devadesátých let, po účasti na několika akcích zmizel. Údajně byl vyvezen do Německa.

  The motorcycle from the legendary collection of Jan Horák (Tachlovice). Sold in the mid-nineties, after attending several events disappeared. It was reportedly exported to Germany.

  Saroléa 32T, 1932, 600 SV       Saroléa 32T, 1932, 600 SV

 • Saroléa 32T

  1932 | 600 SV

  Motocykl po starší renovaci ze sbírek musea Zelenohorská pošta.

  Private museum Zelenohorská pošta.

  Saroléa 32T, 1932, 600 SV       Saroléa 32T, 1932, 600 SV

 • Saroléa 33T

  1933 | 600 SV

  Rozebraný a částečně „renovací“ poškozený motocykl zakoupen na jaře 2013 Vojtěchem Švarcem na aukčním portálu Aukro. V průběhu roku restaurován. Více na sardel.cz, článek o restaurování vyšel na motorkáři.cz

  Disassembled and partially by „renovation“ damaged motorcycle was bought in the spring of 2013 by Vojtěch Švarc on the auction website Aukro. Throughout the year has been restored. See more on sardel.cz

  Saroléa 33T, 1933, 600 SV | Vojtěch Švarc       Saroléa 33T, 1933, 600 SV | Vojtěch Švarc

 • Saroléa 34S6

  1934 | 600 OHV

  Z 80 % kompletní motocykl zakoupil středočeský sběratel v roce 2008 z veteránské inzerce. Renovace dokončena v roce 2010.

  80 % of the complete motorcycle was bought by the collector from Central Bohemia in 2008 from veteran advertising. Renovation completed in 2010.

  Saroléa 34S6, 1934, 600 OHV       Saroléa 34S6, 1934, 600 OHV

 • Saroléa 36A

  1936 | 350 SV

  Dovoz z Rakouska. Starší renovace.

  The import from Austria. The older renovation.

  Saroléa 36A, 1936, 350 SV       Saroléa 36A, 1936, 350 SV

 • Saroléa 36S6

  1936 | 600 OHV

  Motocykl se dochoval takřka kompletní a pojízdný v jedné pražské garáži. Po tragické smrti majitele jej zakoupil pražský sběratel Vladimír Masilko, který později provedl renovaci.

  The motorcycle has been preserved almost complete and mobile in one of Prague's garage. After the tragic death of the owner bought it a Prague collector Vladimír Masilko who later carried out the renovation.

  Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV       Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV

 • Saroléa 36S6

  1936 | 600 OHV

  Dobově přestavěný motocykl. Majitel: Vít Pešák, Haná. Dobové fotografie v sekci čsr.

  Period rebuilt motorcycle. Owner: Vít Pešák, Haná.

  Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV       Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV

 • Saroléa 36S6

  1936 | 600 OHV

  Motocykl po starší renovaci. Majitel: Vladimír Žuffa, Zvolen.

  The older renovation. Owner: Vladimír Žuffa, Zvolen.

  Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV       Saroléa 36S6, 1936, 600 OHV

 • Saroléa 37T6 Eclaireu

  1937 | 600 SV (Militaire)

  Tříkolka, ačkoliv vypadá jako brutální zásah kutilův, předělána byla celkem s citem při zachování všech podstatných dílů, takže půjde relativně dobře vrátit do původní podoby. Majitel: Vít Pešák, Haná.

  The trike looks very brutal, but it has been modified not so destructively. The renovation will not be hard. Owner: Vít Pešák, Haná.

  Saroléa 37T6 Eclaireu, 1937, 600 SV       Saroléa 37T6 Eclaireu, 1937, 600 SV

 • Saroléa 37T6 Eclaireu

  1937 | 600 SV (Militaire)

  Další z několika "vojáků", které na území Protektorátu dovezl coby kořist Wehrmacht. Nyní ve stadiu renovace do jakési (historicky nepodložené) civilní verze.

  Another of several "soldiers" which was brought by the Wehrmacht into the Protectorate as a spoils of war. It is now in the renovation to some of (historically incorrect) civilian version.

  Saroléa 37T6 Eclaireu, 1937, 600 SV       Saroléa 37T6 Eclaireu, 1937, 600 SV

 • Saroléa Vedette

  1952 | 350 OHV

  Ze zahraničí dovezený motocykl byl nabízen na kladenské burze 2008. Patrně se prodal, zúčastnil se již několika tuzemských srazů.

  From abroad imported motorcycle was offered on Kladno Exchange 2008, was probably sold and has already participated in several domestic events.

  Saroléa Vedette, 1952, 350 OHV       Saroléa Vedette, 1952, 350 OHV

 • Různé

  Uvedeny jsou stroje „z doslechu“, ke kterým není bližších informací

  Various: The following machines are known by hearsay; no more detailed information available

  500 SV, cca 1929 - 1930. Dle svědectví kolegy: „Očesali ji, rasovali po poli, stojí už léta zaprášená ve stodole. S majitelem není řeč, velký podivín, i sousedi se divili, že mi vůbec otevřel - poprvé na mě pustil psa, po druhé mě pustil dovnitř, potřetí jsem to už nezkoušel.“

  39H se prokazatelně nacházel v jedné středočeské obci. V roce 2002 bývalý majitel potvrdil, že motocykl léta vlastnil, popsal zážitky s jízdou a udal, že stroj nedávno „někomu“ prodal. Vzhledem k tomu, že tento typ se u nás doposud neobjevil a není o něm žádná povědomost, nejspíš jej „někdo“ obratem exportoval směrem západním.

  24U. Rodinný motocykl odpočívá rozebrán v Polabí.

  24U + 25N. Motocykly rozebrány a nekompletní čekají na renovaci u jihomoravského sběratele.

 • Odkazy

  jež mohly by P. T. kolegům býti ku prospěchu:

  Links maybe important for my czech colleagues:

  restaurování motocyklů

  historie čs SPZ

  i-veteran.cz

  hd-classic.be